Novice

Razsvetljene urbanosti

Javna razsvetljava kot katalizator pametnega upravljanja mest in skupnosti

Okolje je po svojem bistvu lokalno in njegove značilnosti se lahko pomembno razlikujejo na relativno kratkih razdaljah. Še posebej v večjih urbanih središčih ni redek pojav, da je vreme, kaj šele stanje na cestah, odvisno predvsem od soseske, v kateri se nahajamo! Tipičen primer lokaliziranega vremena je megla, ki določene dele mesta pogosto napravi povsem nepregledne, medtem ko so drugi konci naselja obsijani s soncem. O spremenljivosti stanja na cestah pa verjetno ni potrebno prepričevati nikogar, saj je to dejstvo dobro znano vsakomur, ki je kadar koli že obstal v prometnem zamašku – torej vsem!

 

Zmožnost spremljanja okoljskih parametrov je pomembna, tako z vidika upravljalcev mestne infrastrukture, kot z vidika občanov in obiskovalcev. In prav to je točka, na kateri se PULS, naš celovit pametni osvetlitveni sistem, postavi v ospredje. Zaradi mrežne narave razporeditve javne razsvetljave na širokih urbanih območjih ter sposobnosti sistema PULS za realno-časovni zajem podatkov na mikro lokacijah, je slednji sposoben podajanja ažurnih informacij relevantnim uporabnikom in javnosti za namen izboljšanja kakovosti upravljanja z mestno infrastrukturo in zadovoljstva občanov z lokalnim okoljem.

 

Tako lahko sistem PULS v primeru, da vlažnost ozračja doseže ravni, ki nakazujejo na formiranje megle, omogoča selektivno zatemnjevanje ali izklop javne razsvetljave ter tako poveča raven prometne varnosti in realizira dodatne energijske prihranke. Podobno lahko na področju prometa informacija o pomembni upočasnitvi na določenem cestnem odseku koristi pri učinkovitejšem upravljanju s prometom in omogoča zgodnejšo vzpostavitev obvozov, kar lahko vodi do hitrejšega sproščanja prometnih zamaškov ter zmanjšanja okolju škodljivih emisij. In ker se lahko PULS na podlagi pametne platforme poveže z naprednimi aplikacijskimi vmesniki za strojno učenje, se lahko sistem čez čas nauči okoljske dogodke predvideti vnaprej, kar lahko omogoča izvedbo preventivnih ukrepov!

 

Pametna rast, inteligentno upravljanje - PULS


PULS je skupi projekt podjetij GeoEnergetika, Garex in Impedaca, ki ga sofiacirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli


ZAHTEVA .LTD DATOTEKE

Prosimo, če nam posredujete vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli zahtevano datoteko.
Izjemoma se lahko zgodi, da bomo zaradi potrebe po varovanju poslovnih interesov za izpolnitev vašega zahtevka potrebovali nekaj dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.