PULS

V svetlobi informacijPULS je celovit sistem urbane pametne razsvetljave za jutrišnja pametna mesta in skupnosti, ki je nastal kot rezultat sodelovanja konzorcija treh slovenskih podjetij (GeoEnergetika d.o.o., Impedanca d.o.o. in Garex d.o.o.). PULS predstavlja sintezo in skupni presežek dveh inovativnih in komplementarnih komponent: pametnega osvetlitvenega sistema e-SMS in Platforme za upravljanje pametnih mest, ki skupaj omogočata celostno, lokalizirano in poglobljeno zajemanje okoljskih informacij ter posledično tudi načrtno upravljanje z urbanimi okolji.

S produktom PULS se bodo partnerji konzorcija uveljavili kot vodilni ponudniki pametnih rešitev na mednarodni ravni. Zaradi prisotnosti številnih iniciativ s področja pametnih mest in skupnosti, močnega razvojnega potenciala in drugih ugodnih dejavnikov, smo partnerji svoj tržni fokus usmerili na irski trg. 


ZAZNAVA UTRIPA LOKALNEGA OKOLJA


Sistem e-SMS – ki sta ga razvili GeoEnergetika d.o.o. in Impedanca d.o.o. ob podpori Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – predstavlja bistveni preboj na področju pametne razsvetljave v globalnem merilu. Z realno-časovnim zajemom in odzivanjem na širok spekter okoljskih parametrov – temperature, koncentracije trdih delcev in CO2 ter gibanja pešcev – na mikro lokacijah bistveno presega obstoječe rešitve, ki se omejujejo na polje regulacije osvetlitev. Estetsko dovršena oblika, visoka stopnja integracije in kompatibilnost z obstoječo infrastrukturo zagotavljajo enostavno umeščanje v prostor. Posledično e-SMS predstavlja z informacijskimi tehnologijami podprto, energijsko učinkovito in sodobno oblikovano osvetlitveno rešitev, ki skozi zaznavo utripa lokalnega okolja deluje kot čutilo pametnih mest in skupnosti.

Odprta Platforma za upravljanje pametnih mest, ki jo ponuja Garex d.o.o., omogoča integracijo e-SMS v ekosisteme pametnih mest in skupnosti ter nudi kapacitete inteligentnega krmiljenja na podlagi strojnega učenja in uporabe napredne analitike. Poleg zalednega sistema, ki omogoča učinkovito integracijo naprav in sistemov različnih proizvajalcev, se platforma osredotoča tudi na izgradnjo uporabniškega vmesnika, ki bo odločevalcem zagotavljal pregledno in ažurno prikazovanje dinamike urbanih okolij ter tako omogočil sprejemanje informiranih odločitev.


IZVEDITE VEČ


PULS je živ projekt, zato spremljajte našo stran za novice o njegovem napredku, vabljeni pa ste tudi k ogledu LinkedIn profila projekta. 

Poleg tega implementacija sistema PULS ni omejena le na tuje trge, temveč je lahko izvedena tudi v vašem lokalnem okolju! Če bi radi o kapacitetah in možnostih vpeljave sistema izvedeli več, vas vabimo, da z nami stopite v stik prek spodanjega opbrazca, ali pa nam pišete na: info@geoenergetika.si ali info@geolux.si.Projekt prodora partnerskega konzorcija na ciljni irski trg finančno podpirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Logotipi RS, ESRR in SPIRIT
Logotipi RS, ESRR in SPIRIT

Inteligentna mestna razsvetljava, ki lahko pomaga mesta in skupnosti spremeniti v jutrišnja pametna središča, mora biti pametna, trajnostna, dojemljiva in prilagodljiva, da se lahko brez težav vključi v obstoječo infrastrukturo.

PULS je bil razvit z upoštevanjem ravno te dopolnjujoče dvojnosti. Inovativni nosilec svetilke, je na voljo v dveh najpogostejših velikostih in omogoča hitro montažo, stabilno kotno nastavitev in enostavno vzdrževanje, zaradi česar je prehod s prejšnjega sistema razsvetljave na novega še enostavnejši.

Skupaj s svojo kompaktno obliko, integriranimi senzorskimi moduli in analitičnimi zmogljivostmi je PULS infrastrukturni sistem, ki vam lahko pomaga nadgraditi javno razsvetljavo vaše skupnosti na novo raven, hkrati pa jo naredi pametnejšo!

Pametna rast, inteligentno upravljanje - PULS.

1
2

Kako se lahko posamezne svetilke, ki sestavljajo PULS, celovit sistem urbane pametne razsvetljave, povežejo in med seboj zanesljivo komunicirajo? Uporaba brezžičnih komunikacijskih tehnologij, ki delujejo v frekvenčnih pasovih pod območjem GigaHertz (pod tehnologija -GHz), pomagajo sistemom delovati po predvidevanjih. Zato predstavljajo zanesljivo rešitev pametne razsvetljave za jutrišnja pametna mesta in skupnosti.

Zakaj je izbira protokola sub-GHz sploh pomembna? Ker v nasprotju z drugimi bolj znanimi protokoli, kot sta WiFi in Bluetooth, ki delujeta na frekvencah 2,4 GHz in več, frekvence pod GHz zagotavlja daljši doseg v mreži mestnih okolij, nižjo zahtevano močo delovanja, manj motenj in energijsko učinkovitost.

Pametna rast, inteligentno upravljanje - PULS.

Mesta postajajo vse pametnejša, zaradi česar jih je nemalokrat težje upravljati. Platforme za upravljanje pametnih mest morajo ravno zato omogočati samostojno strojno učenje, meritve v realnem času, avtomatiziran vpogled v zbrane podatke, analitiko in komunikacijo z ostalimi napravami ekosistema pametnega mesta kot celote. 

Trenutno zajemamo podatke o pametnega sistema za razsvetljavo e-SMS na različnih lokacijah po Sloveniji. Pametne naprave, v našem primeru luči, opremljene z različnimi senzorji, s pomočjo omogočajo spremljavo široke palete okolijskih parametrov - temperaturo, vrednosti trdnih delcev, koncentracije CO2 ter gibanje pešcev. Vse v realnem času.

3
4

Prilagodljivo in učinkovito upravljanje razsvetljave je ključnega pomena za izpolnitev posebnih potreb posameznih mestnih območij. PULS ponuja prilagodljive ravni osvetlitve z možnostjo dinamičnih in avtonomnih konfiguracij vgrajenega regulacijskega sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface) s pomočjo strojnega učenja, ki ga zagotavlja platforma za upravljanje pametnega mesta.

Različni protokoli zatemnitve imajo svoje značilnosti. DALI je odlično orodje za osvetlitev kompleksnih, obsežnih instalacij. Je prilagodljiv, enostaven za programiranje in ponuja popoln digitalni nadzor ravni osvetlitve.

Pametna rast, inteligentno upravljanje - PULS.

Vremenske spremembe v zimskem času predstavljajo nemalokrat očem skrito prometno nevarnost - črni led. Tanke prozorne plasti ledu na cestah je skoraj nemogoče opaziti. Zlasti v prometnih konicah, zgodaj zjutraj in pozno popoldne, ko je zaradi teme zmanjšana vidljivost.

Preprečite nepotrebne prometne nesreče in dodatne prometne kolapse z alarmi sistema pametne mestne razsvetljave. Poiščite kritične mikrolokacije, nevarna alarmna območja in voznike pripravite na bližajoča se območja.

To je le ena od različnih možnosti uporabe pametnega osvetlitvenega sistema in podpiranja lokalne skupnosti z varnostjo na cestah.

5
6

Suvremena javna rasvjeta ne samo da optimizira energetsku učinkovitost grada u doba digitalizacije već svojom distribucijom mreže u urbanim sredinama predstavlja optimalnu podatkovnu mrežu koja prikuplja podatke iz okoline, interpretira, uči i potom djeluje prema prethodno dobivenim podacima.

Pametna javna ulična rasvjeta s ugrađenim senzorima za nadzor okoliša pruža gradskim vlastima vrijedan uvid u dinamiku mikrolokacija; njegova prava dodana vrijednost je povezivost interneta stvari (IoT), inteligentna analitika i statistika te automatizirani algoritmi za samoučenje. Međutim, ako se podaci dobiveni senzorima javne rasvjete povežu s drugim pametnim urbanim sustavima u otvorenu, samoučeću platformu, zajednicama i prostorima pametnih gradova također se može učinkovito upravljati.

PULS - sustav pametne gradske rasvjete može biti sljedeći korak ka učinkovitom upravljanju vašim gradom.

#smartcities #innovation #iot #smartlighting #smartillumination

 

Postavite nam vprašanje o produktu PULS


ZAHTEVA .LTD DATOTEKE

Prosimo, če nam posredujete vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli zahtevano datoteko.
Izjemoma se lahko zgodi, da bomo zaradi potrebe po varovanju poslovnih interesov za izpolnitev vašega zahtevka potrebovali nekaj dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.