PULS

V svetlobi informacijPULS je celovit sistem urbane pametne razsvetljave za jutrišnja pametna mesta in skupnosti, ki je nastal kot rezultat sodelovanja konzorcija treh slovenskih podjetij (GeoEnergetika d.o.o., Impedanca d.o.o. in Garex d.o.o.). PULS predstavlja sintezo in skupni presežek dveh inovativnih in komplementarnih komponent: pametnega osvetlitvenega sistema e-SMS in Platforme za upravljanje pametnih mest, ki skupaj omogočata celostno, lokalizirano in poglobljeno zajemanje okoljskih informacij ter posledično tudi načrtno upravljanje z urbanimi okolji.

S produktom PULS se bodo partnerji konzorcija uveljavili kot vodilni ponudniki pametnih rešitev na mednarodni ravni. Zaradi prisotnosti številnih iniciativ s področja pametnih mest in skupnosti, močnega razvojnega potenciala in drugih ugodnih dejavnikov, smo partnerji svoj tržni fokus usmerili na irski trg. 


ZAZNAVA UTRIPA LOKALNEGA OKOLJA


Sistem e-SMS – ki sta ga razvili GeoEnergetika d.o.o. in Impedanca d.o.o. ob podpori Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – predstavlja bistveni preboj na področju pametne razsvetljave v globalnem merilu. Z realno-časovnim zajemom in odzivanjem na širok spekter okoljskih parametrov – temperature, koncentracije trdih delcev in CO2 ter gibanja pešcev – na mikro lokacijah bistveno presega obstoječe rešitve, ki se omejujejo na polje regulacije osvetlitev. Estetsko dovršena oblika, visoka stopnja integracije in kompatibilnost z obstoječo infrastrukturo zagotavljajo enostavno umeščanje v prostor. Posledično e-SMS predstavlja z informacijskimi tehnologijami podprto, energijsko učinkovito in sodobno oblikovano osvetlitveno rešitev, ki skozi zaznavo utripa lokalnega okolja deluje kot čutilo pametnih mest in skupnosti.

Odprta Platforma za upravljanje pametnih mest, ki jo ponuja Garex d.o.o., omogoča integracijo e-SMS v ekosisteme pametnih mest in skupnosti ter nudi kapacitete inteligentnega krmiljenja na podlagi strojnega učenja in uporabe napredne analitike. Poleg zalednega sistema, ki omogoča učinkovito integracijo naprav in sistemov različnih proizvajalcev, se platforma osredotoča tudi na izgradnjo uporabniškega vmesnika, ki bo odločevalcem zagotavljal pregledno in ažurno prikazovanje dinamike urbanih okolij ter tako omogočil sprejemanje informiranih odločitev.


IZVEDITE VEČ


PULS je živ projekt, zato spremljajte našo stran za novice o njegovem napredku, vabljeni pa ste tudi k ogledu LinkedIn profila projekta. 

Poleg tega implementacija sistema PULS ni omejena le na tuje trge, temveč je lahko izvedena tudi v vašem lokalnem okolju! Če bi radi o kapacitetah in možnostih vpeljave sistema izvedeli več, vas vabimo, da z nami stopite v stik prek spodanjega opbrazca, ali pa nam pišete na: info@geoenergetika.si ali info@geolux.si.Projekt prodora partnerskega konzorcija na ciljni irski trg finančno podpirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Logotipi RS, ESRR in SPIRIT
Logotipi RS, ESRR in SPIRIT

Novice

Razsvetljene urbanosti

Javna razsvetljava kot katalizator pametnega upravljanja mest in skupnosti

Okolje je po svojem bistvu lokalno in njegove značilnosti se lahko pomembno razlikujejo na relativno kratkih razdaljah. Še posebej v večjih urbanih središčih ni redek pojav, da je vreme, kaj šele stanje na cestah, odvisno predvsem od soseske, v kateri se nahajamo! Tipičen primer lokaliziranega vremena je megla, ki določene dele mesta pogosto napravi povsem nepregledne, medtem ko so drugi konci naselja obsijani s soncem. O spremenljivosti stanja na cestah pa verjetno ni potrebno prepričevati nikogar, saj je to dejstvo dobro znano vsakomur, ki je kadar koli že obstal v prometnem zamašku – torej vsem!

 

Zmožnost spremljanja okoljskih parametrov je pomembna, tako z vidika upravljalcev mestne infrastrukture, kot z vidika občanov in obiskovalcev. In prav to je točka, na kateri se PULS, naš celovit pametni osvetlitveni sistem, postavi v ospredje. Zaradi mrežne narave razporeditve javne razsvetljave na širokih urbanih območjih ter sposobnosti sistema PULS za realno-časovni zajem podatkov na mikro lokacijah, je slednji sposoben podajanja ažurnih informacij relevantnim uporabnikom in javnosti za namen izboljšanja kakovosti upravljanja z mestno infrastrukturo in zadovoljstva občanov z lokalnim okoljem.

 

Tako lahko sistem PULS v primeru, da vlažnost ozračja doseže ravni, ki nakazujejo na formiranje megle, omogoča selektivno zatemnjevanje ali izklop javne razsvetljave ter tako poveča raven prometne varnosti in realizira dodatne energijske prihranke. Podobno lahko na področju prometa informacija o pomembni upočasnitvi na določenem cestnem odseku koristi pri učinkovitejšem upravljanju s prometom in omogoča zgodnejšo vzpostavitev obvozov, kar lahko vodi do hitrejšega sproščanja prometnih zamaškov ter zmanjšanja okolju škodljivih emisij. In ker se lahko PULS na podlagi pametne platforme poveže z naprednimi aplikacijskimi vmesniki za strojno učenje, se lahko sistem čez čas nauči okoljske dogodke predvideti vnaprej, kar lahko omogoča izvedbo preventivnih ukrepov!

 

Pametna rast, inteligentno upravljanje - PULS


PULS je skupi projekt podjetij GeoEnergetika, Garex in Impedaca, ki ga sofiacirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli

Postavite nam vprašanje o produktu PULS


ZAHTEVA .LTD DATOTEKE

Prosimo, če nam posredujete vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli zahtevano datoteko.
Izjemoma se lahko zgodi, da bomo zaradi potrebe po varovanju poslovnih interesov za izpolnitev vašega zahtevka potrebovali nekaj dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.